STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 O nas

Oddział SITK we Wrocławiu swoją statutową działalnością obejmuje byłe województwa wrocławskie i jeleniogórskie. Posiada osobowość prawną i należy do jednych z największych Oddziałów w kraju. Liczy około 600 członków zwyczajnych skupionych w 18 kołach zakładowych i terenowych.

Podstawową formą działalności Oddziału, jako organizacji naukowo-technicznej, jest działalność na rzecz transportu oraz na rzecz dobra swoich członków.

Statutowe cele działalności Zarządu Oddziału SITK obejmują:

  • działalność naukowo-techniczną,
  • informacyjno-edukacyjną,
  • kulturową, na rzecz rozwoju transportu oraz na rzecz ochrony zabytków transportu,
  • wydawniczą.

Działalność na rzecz dobra swoich członków polega na wypracowywaniu i utrzymaniu wysokiej rangi inżynierów i techników, pomocy członkom w aktualizacji wiedzy technicznej, ochronie interesów członków oraz popularyzacji twórców techniki.

Statut SITK

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.