STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 Konferencje

VII Konferencja Naukowo-Techniczna
Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

Jelenia Góra, 23 - 24 października 2014 r.

 

Wnioski z konferencji

W dniach 23 i 24 października 2014 roku odbyła się VII Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego", zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP - Oddział we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego, pod patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze wsparciem Trakcja PRKiI i BTW- Bahntechnik Wrocław, patronat medialny "Przegląd Komunikacyjny".
W konferencji wzięło udział 100 uczestników z Wyższych Uczelni, PKP PLK S.A., biur projektów i firm współpracujących z PKP PLK S.A. Wygłoszonych zostało 12 referatów i 6 prezentacji firm w pięciu sesjach obrad. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w miesięczniku "Przegląd Komunikacyjny" nr 9 i 10/2014. Z wygłoszonych referatów i przeprowadzonych dyskusji wyciągnięto szereg ogólnych i szczegółowych wniosków przyjętych i zaakceptowanych w głosowaniu na zakończenie obrad (dokument dostępny pod poniższym linkiem).


Wnioski z konferencji

 

Zdjęcia z konferencji

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11
Zdjęcie 12
Zdjęcie 13

 

Komunikat

Już wkrótce szczegóły nowej konferencji: "DROGI KOLEJOWE - Wrocław, Jelenia Góra, 21-23 października 2015 r."

 

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.