STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 Konferencje

I Konferencja Naukowo-Techniczna
Problemy dynamiki obiektów infrastruktury transportowej "DYNTRANS"

Jelenia Góra, 27 - 29 września 2017 r.

 

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń środowiska naukowego i przemysłowego, określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań w związku z przystosowaniem sieci dróg kolejowych i samochodowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów. Celowi temu służyć mają prezentacje nowych koncepcji metod obliczeniowych i pomiarowych, wyników badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych, prezentacje technologii wibroizolacyjnych i ich zastosowań w praktyce, środków ochrony przed hałasem komunikacyjnym, urządzeń odzyskiwania energii drgań, aparatury diagnostycznej, itp.

 

Komunikat

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, warunków uczestnictwa i terminów znajdą Państwo w komunikacie nr 1: Komunikat nr 1.

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia uczestnictwa
Pakiet sponsorski
Program szczegółowy (wersja pdf)
Program szczegółowy (wersja docx)

 

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.