STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 Konferencje

II Konferencja Naukowo-Techniczna
Dynamika obiektów infrastruktury transportowej "Dyntrans 2019"

Jelenia Góra, 6 - 8 listopada 2019 r.

 

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się problemami dynamiki w inżynierii kolejowej, drogowej i mostowej, a także w inżynierii pojazdów. W zamierzeniu Organizatorów, konferencja powinna umożliwić określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego, w związku z przystosowaniem sieci kolejowej i sieci dróg kołowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony otoczenia przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów. Celowi temu mają służyć prezentacje koncepcji metod obliczeniowych i pomiarowych, wyników badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych, prezentacje technologii wibroizolacyjnych i ich zastosowań w praktyce, środków ochrony przed hałasem komunikacyjnym, urządzeń odzyskiwania energii drgań, aparatury diagnostycznej, itp. Konferencja jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się dynamiką eksperymentalną i teoretyczną oraz do inżynierów pracujących w branży kolejowej, drogowej i mostowej, a także do przedstawicieli gmin i samorządów zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami dynamiki obiektów infrastruktury transportowej.

 

Komunikat

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, warunków uczestnictwa i terminów znajdą Państwo w komunikacie nr 2: Komunikat nr 2.

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia uczestnictwa
Pakiet sponsorski
Program konferencji

 

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.