STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 Konferencje

Konferencja Naukowo-Techniczna
WSPÓŁISTNIENIE DRÓG I LOTNISK
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I OTOCZENIEM


Konferencja Naukowo-Techniczna
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W GOSPODARCE.
WYMIAR EKONOMICZNY - STRATEGICZNY - SPOŁECZNY


UWAGA ZMIANA TERMINU!

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.